کد خبر: 44711 A

سانیا سالاری با انتشار این عکس، صفحه شخصی خود را به روز کرد.

ایران آرت، سانیا سالاری با انتشار این عکس نوشت: دریغا

کلمات بی گناه نابخردانه می نماید

پیشانی صاف نشان بیعاری ست

آنکه می خندد هنوز خبر هولناک را

نشنیده است.

سخن گفتن از درختان کم وبیش

جنایتی ست.

چرا که از این گونه سخن پرداختن

در برابر وحشت های بی شمار

خموشی گزیدن است!

نیک آگاهیم که نفرت داشتن از

فرومایگی حتا

رخساره ی ما را زشت می کند.

نیک آگاهیم که خشم گرفتن

بر بیدادگری حتا

صدای ما را خشن می کند.

دریغا!

ما که زمین را آماده ی مهربانی

می خواستیم کرد

خود مهربان شدن

نتوانستیم!

چون عصر فرزانگی فراز آید

و آدمی

آدمی را یاور شود

از ما

ای شمایان

با گذشت یاد آرید!

برتولت برشت

ترجمه احمد شاملو

سانیا+سالاری

سانیا سالاری
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین