کد خبر: 38589 A

نمایشگاه نقاشی مریم مقدم با عنوان "تن" جمعه 18 مردادماه در گالری ایده افتتاح می‌شود و آرش سلطانعلی یادداشتی را به همین مناسبت در اختیار ایران آرت قرار داد.

ایران آرت: در یادداشت آرش سلطانعلی مدیر گالری ایده آمده است: «تن، همـان مفهومــی است که بیـش از هر چیــز در مواجهـه با طراحی‌های مریم مـقــدم با آن روبه‌رو می‌شویم. تن؛ همان عرصه‌ای است کـه دنیای معاصر هـنـر، آن را بـه کــارزار خود تبدیل کرده است.

تنی که همواره یا نادیده گرفته می‌شد یا به شکلی آرمانی بــه تصویر درمـی‌آمـد. حـالا امـا دنیای معاصر، آن را در مرکز توجهات خود می‌نشاند. ایـن تــن امـا دیگر نمونـه‌ای عـالـی و بی‌عیب‌ونقص از تناسبات طلایی دوران رنسانسی نیست بلکه این تــن، تـــنی است کـاملاً زمینی و دستخوش کاستی، فقدان و ناتوانی است. تنـــی کـه اینجا و اکـنون می‌تواند حضور داشته باشد و روایت‌گر دنیای درونی و جـهان بیرونی همـان انسان بـاشد. انسانـی کـه دیگر همچون نقاشی‌های داوینچی یا تندیس‌های مـیـکل آنـژ از قدرتی جـادویی بـرخوردار نیست.

 تن انسان امروز، تنی است که گاه بـه گاه از پـای درمـی‌آید و ایـده‌آل‌هـایـش به مـحـــاق می‌رود. تـن‌های آفریده مریم مقدم از پای افتاده‌اند و حتی می‌توان گفت که بـه نظر خوار و خفیف شده می‌رسند. با این حال طراحـی‌هـای او از چنین تــن‌هایـی، همچنان قـدرتمند و شکوهمند‌ هستند. انسان‌هایی که مـی‌توانند در نـهایت از پـای ‌افتادگـی، شکوهمند بـه نـظـر برسند. ترکیباتی که از پای افتاده‌اند و غالبـاً سرشـان در ترکیب‌بندی دیـده نمـی‌شود؛ حـتـی

 جنسیتشان هم اهمیت خاصی ندارد. فـرم‌های اعـوجاج یـافته و در هـم پیچیــده شـده تــن گاه با رنگ‌های گرم، القای التهاب و تنش می‌کنند و گـاه فضای سـرد تـرکیب‌بندی، گویـی روایتی از فردی در حال احتضار است.

ترکیب‌بندی‌ها، محکـــم و رنگ‌ها به ‌درستـی انتخاب شده‌اند، ضـرب قلـم‌ها از توانایی هنرمنـد در به تصویر کشیدن فرم‌های از ریخت‌افتاده تــــن، سخن می‌گویند و در راستای هـدف او در نشان دادن تلاش و تقلای انـسان معـاصـر بـرای غلبه بـر مصائبی هستند که او را احـاطـه کرده‌است. آن‌ها بیش از آن‌که یک تـــن باشند، دست‌هـا و پاهایـی هستنـــد در تلاش بـرای زنده‌مـاندن و درآمدن از وضعیت کنونی. تـن‌هایی که تجلی دنیای انسـان‌های فروافتاده‌انـد؛ فروافتادگانـی در تلاش برای دوباره سرپا ایستادن، افـول، زوال، رنـج‌هـــــا و تلخـی‌هـای زیسـت شـده، از ریخـت افتاده، دفـرمــه، تخـریب شـده. ایـن‌ها واژگـانی هستند کـه مریـم مـقــدم در گـزاره یـا استیتمـنت هنــریش از آنها برای به کلام کشاندن نقاشی‌هایش بهره می‌گیرد، ولی این همــه ماجرا نیست. فیگورهای افتـاده امـا قدرتمند مـریـم مـقـدم، با همــه تلاطــم‌های روزگـار، دسـت از مقاومت نمی‌کشند. آن‌ها با «تلاشـی مـداوم» و «کشــان کشــان» خــود را بــه سوی روزنه امیـد سـوق می‌دهند و حتی با آنکه در اکثر آثـار در حالتـی افقـی به سر مـی‌بــرند امـا تــلاش بـرای ایستـادن را از یـاد نبرده‌اند. ایـن پیــکره‌هـای رنــگیـن کــه گـــویی میان اندوه، رنــــج و سختـی‌های زنـدگـی غوطه‌ور هستند، بـاوری دارند و آن اینـکــه در بـرابــر زوال، افـول و تخریب مقاومت کنند. نبردی برای ایستاده زیستن حتی اگر از پای افتاده باشند.»

‌ مجموعه جدید آثار نقاشی مریم مقدم، هنرمند نقاش جوان ، جمعه18  تا 30 مردادماه در گالری ایده به نشانی کریم‌خان زند، خیابان سنائی، خیابان هجدهم، شماره ۲۶ میزبان هنردوستان است.

 

 

گالری ایده مریم مقدم
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین