نمایشگاه نقاشی و مجسمه " چیرگی " با آثاری از سعیده حاتمی تا 16 مهر در گالری والی برقرار است. در بیانیه‌ی این نمایشگاه آمده: توصیف وضعیت تحمیلی است، عامل فشاری که ممکن است از جانب غیر باشد یا خود شخص که منجر به خشونت، تعرض و هراس از آسیبی قریب‌الوقوع می‌گردد.

کد خبر: 40436
لینک کوتاه: http://www.iranart.news/fa/tiny/news-40436
گالری والی سعیده حاتمی
سایر گزارش های تصویری