نمایشگاه عکس مژگان راسخی‌نژاد و محیا کشفی با نام " کناره‌های فراموشی" تا 17 مهر در گالری بهارک دایر شد. در بیانیه این نمایشگاه که با اشعاری از رمون کنو آغاز می شود، به امر فراموشی پرداخته شده است. در این نمایشگاه با تاکید بر دو عنصر آب و باد، گویی طبیعت و هرچه بر آن اتفاق می افتد، رو به فراموشی می رود، جهانی که هیچ چیز بر آن اثر نمی کند و هیچ ردی از زمان و مکان بر آن نمی ماند.

کد خبر: 40751
لینک کوتاه: http://www.iranart.news/fa/tiny/news-40751
گالری بهارک مژگان راسخی‌نژاد محیا کشفی
سایر گزارش های تصویری