ایران آرت: حسین هاشم پور، روزنامه نگار، در سومین ویدئو از سلسله ویدئوهای ایران آرت می پرسد چرا تا فشارهای اجتماعی اقتصادی زیاد می شود دیوار هنرمندان کوتاه ترین دیوار ایران است؟

او با نشان دادن نقاشی از بنکسی می پرسد اگر یک هنرمند ایرانی این اثر را خلق می کرد چه می شد؟

 

 

کد خبر: 42241 |

فیلم: حسین هاشم پور: اگر ایرانی این کار را می کرد چه به روزش می آوردند؟

ارسال نظر