ببینید:چهارمین حراج باران در دو دقیقه

چهارمین حراج باران با شگفتی در بازار هنر خوشنویسی ،هنرهای ایرانی اسلامی بر پا شد اما قطع سراسری اینترنت کار خودش را کرد... غیر از رکورد فروش ۲۶ میلیاردی ، خلق رکورد گران ترین اثر هنری ایران به نام پنج برگ شاهنامه دوره تیموری به قیمت ۹ میلیارد، عبور دو اثر دیگر هنر ایرانی اسلامی از مرز میلیارد و فروش ۱۶ اثر بالای یکصد میلیون تومان از جمله دستاوردهای شب چهارمین حراج باران بود. چهارمین حراج باران ۲۴ آبان در مرکز همایش های رایزن برگزار شد.

ارسال نظر