ایران آرت: "شب پرستاره" یک نقاشی رنگ روغن است که توسط ونسان ون‌گوگ، نقاش و طراح معروف هلندی در سال ۱۸۸۹ خلق شده‌است. این اثر نه‌تنها یکی از شاهکارهای ون گوگ است، بلکه به‌عنوان یکی از نمادهای هنر نوگرای اروپا نیز به‌ شمار می‌آید.

ون گوگ این اثر را در بیمارستانی روانی در سن-رمی-دو-پروانس در جنوب فرانسه که در آن بستری بود و یک سال قبل از مرگ خود کشید. این اثر هم‌ اکنون در موزه هنر مدرن در نیویورک نگهداری می‌شود.

محققان به این نتیجه رسیده‌اند که نقاشی‌های ونگوگ در دوره‌های آشفتگی روانی‌اش به طرز چشمگیری مطابق جریان آشفتگی سیالات رفتار می‌کند. آنها کشف کرده‌اند که الگوی آشکاری از ساختار آشفتگی سیالات، نزدیک به معادله کولموگروف در بسیاری از نقاشی‌های ون‌گوگ از جمله "شب پرستاره" وجود دارد.

​در ویدئوی فوق با گویندگی نازنین اصفهان‌پور، با ریاضیات شگفت‌انگیز پشت اثر "شب پرستاره" ونگوگ آشنا خواهید شد. 

کد خبر: 49937 |

"شب پرستاره" ون‌گوگ و ریاضیات شگفت‌انگیزش/ فیلم

"شب پرستاره" نه‌تنها یکی از شاهکارهای ون گوگ است، بلکه به‌عنوان یکی از نمادهای هنر نوگرای اروپا نیز به‌ شمار می‌آید.

ارسال نظر