نمایشگاه نقاشی سلیمه قزل با عنوان "مادری برای کودکان اوبه" در نگارخانه بهارک برپاست. سلیمه قزل درباره این مجموعه نوشته است: نقاشی های من بازگوکننده مکان های مذهبی ایل ترکمن است که متشکل از فرم های هندسی و سنگ قبرهایی که در جای جای آن گسترده شده است. رنگها، رنگ های غالب در زندگی ترکمن صحرا است که در لباسهای زنان، سوزن دوزیها و دست بافته هایشان قابل مشاهده است. اوبه هایم را به تصویر می کشم و آق اوی های اوبه ام را با حرارتی از گرما و نقوشی که نقش بسته اند در زیورآلات ایلم."

کد خبر: 50457
لینک کوتاه: http://www.iranart.news/fa/tiny/news-50457
نگارخانه بهارک سلیمه قزل
سایر گزارش های تصویری