ایران آرت: اولین جشنواره نقاشی دیواری به رغم همه‌گیری ویروس کرونا با شرکت ۱۵۰ هنرمند سرشناس داخلی و خارجی در لندن، پایتخت انگلیس برگزار شد. 

این هنرمندان بیش از ۴۰ اثر هنری را در مقایس بزرگ در خیابان‌های لندن به نمایش گذاشتند.

مقدمات برگزاری این جشنواره در لندن از مدت‌ها قبل آغاز شده بود و برگزارکنندگان آن به این نتیجه رسیدند که به رغم همه‌گیری ویروس کرونا آن را برگزار کنند.

 

ببینید: خلق ۴۰ اثر هنری در اولین جشنواره نقاشی دیواری در لندن

این هنرمندان بیش از ۴۰ اثر هنری را در مقایس بزرگ در خیابان‌های لندن به نمایش گذاشتند.

ارسال نظر