ایران آرت: گاندو چه در فصل اول و چه اکنون در فصل دوم سویه عجیبی علیه هنرمندان دارد.

گاندو که سریال پرحاشیه‌ای بوده، در فصل نخست با سوژه قرار دادن چند هنرمند تئاتر، نقاشی و عکاسی و مراکز هنری مانند گالری و کتاب فروشی به ایجاد شائبه های امنیتی علیه هنرمندان همت داشت، و هیچ وقت معلوم نشد آیا این افراد ساخته ذهن پدیدآورندگان اثر هستند یا ما به ازای بیرونی دارند.

اکنون اما در فصل دوم پا را فراتر گذاشته و در متنی انشایی و گل درشت به تشریح دیدگاه خود نسبت به جامعه هنری پرداخته است.

 

کد خبر: 60656 |

ویدئو: هشدار عجیب گاندو به هنرمندان

گاندو در فصل دوم پا را فراتر گذاشته و در متنی انشایی و گل درشت به تشریح دیدگاه خود نسبت به جامعه هنری پرداخته است.

ارسال نظر