کد خبر: 42550 A

کتاب "آوایی از ژرفا" اثر میرجلال الدین کزازی در انتشارات برسان منتشر شد.

ایران آرت، میرجلال الدین کزازی شاهنامه پژوه و پژوهشگر ادبی، در خصوص کتاب جدیدش گفت: کتابی که همین چند روز پیش از چاپ بیرون آمد "آوایی از ژرفا" نام دارد. این کتاب را پیشتر نشر معین چاپ کرده بود و چاپ دیگری از آن را هم نشر برسان منتشر کرده است. این کتاب گفت و گویی دراز دامان با محمدرضا ارشاد است که یکی از روزنامه نگاران اندیشمند و پرمایه است.

او افزود: کتاب دیگری هم که برای چاپ آماده شده است، فسانه های فسون نام دارد. این کتاب به راستی جنگی از جستارهاست؛ اما جنگی است که شاید بتوان گفت بی پیشینه و همتایی تاکنون نداشته است. کتاب جنگ ها و جستارهایی را که پیشتر نوشته شده و به چاپ رسیده را دربردارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، این شاهنامه پژوه ادامه داد: جستارهایی که در کتاب "فسانه های فسون" آورده شده است، بجز دو جستار پیشتر در هیچ ماهنامه یا نشریه ای به چاپ نرسیده است. از این دید این کتاب، کتابی نوآیین و بی پیشینه است. کتاب دیگری که در هفته آینده بیرون خواهد آمد "خردنامه خرمی" در زمینه شاهنامه است. پوشینه دوم از زنجیره ای از کتاب است که همه درباره شاهنامه است و هرکدام از آنها ده گفتار را دربردارد که من در دوره های شاهنامه شناسی به زبان رانده ام. این گفتارها به نوشتار درآمده است. پوشینه نخستین آن با نام "نهادنامه داد" چاپ شده است همین دو سه ماه پیش آن هم بیرون داده شد.

این پژوهشگر ادبی تصریح کرد: کتاب دیگری که پیشتر درباره آن سخن گفتم جای دریغ دارد و هنوز بیرون نیامده؛ کتابی با عنوان "جادوی زیر و بم" که درباره خنیا و چگونگی پیشینه آن است. ناشرم گفت بازدارنده هایی در کار  بوده و از این رو دیری و درنگی در چاپ کتاب ایجاد شده است؛ اما گمان کنم که آن هم به زودی از چاپ بیرون می آید.

میر جلال الدین کزازی فسانه‌های فسون
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین