ایران آرت: "طفلی به نام شادی" عنوان تازه‌ترین اثر محمدرضا شفیعی کدکنی پس از ۲۳سال توسط سوی نشر سخن منتشر و در دسترس علاقه‌مندان به شعر قرار گرفت. 

​به گزارش ایران‌آرت، این کتاب شامل پنج دفتر شعر با عناوین "زیر همین آسمان و روی همین خاک"، "هنگامه شکفتن و گفتن"، "از همیشه تا جاودان"، "شیپور اطلسی‌ها" و "در شب سردی که سرودی نداشت" است.

عنوان کتاب از نام یکی از سروده‌های شفیعی کدکنی انتخاب شده است:

طفلی به نام شادی، دیری است گم شده است

با چشم‌های روشن براق

با گیسویی بلند به بالای آرزو

هر کس ازو نشانی دارد ما را کند خبر

این هم نشان ما:

یک سو خلیج فارس 

سوی دگر خزر

 

کد خبر: 49509 |

"طفلی به نام شادی" شعر جدید شفیعی کدکنی/ فیلم

کتاب "طفلی به نام شادی" اثر محمدرضا شفیعی کدکنی شامل پنج دفتر شعر از این شاعر و استاد برجسته ادبیات است.

ارسال نظر