ایران آرت:  امروز روز قلم است و به همین مناسبت بنیاد خودنویس در تهران و ایران اعلام موجودیت کرد. مهدی قائمی، رئیس هیئت مدیره بنیاد خودنویس در ویدیویی که ملاحظه می کنید ضمن تبریک ۱۴ تیر، روز قلم ،موسسان بنیاد خودنویس را معرفی می کند: برندهای نفیس و جهانی فابرکاستل، گراف فون فابرکاستل، کاوِکو ، پارکر، مونته‌گرا و واترمن.

 

 

تاسیس بنیاد خودنویس در روز قلم

ابتکاری تازه از فابرکاستل، گراف فون فابرکاستل، کاوِکو ، پارکر، مونته‌گرا و واترمن.

ارسال نظر
نظرات خوانندگان