ایران آرت: ایران درودی، هنرمند نقاش پیشکسوت در پی درگذشت محمدرضا شجریان با خواندن قطعه شعری به مدح اسطوره آواز ایران پرداخت.

متن شعری که این هنرمند می‌خواند به شرح زیر است:

"تو ای محمدرضا شجریان، فرزند خلف ایران، تو ای آوای جاودانه خراسان، آوای برخاسته از گلوگاه گرم تو، قلب یکایک هم‌وطنان تو را گرم کرد. تو نمرده‌ای، صدای تو در قلب ما جاودانه حک شده است.

گویند فقط صداست که میماند . من مرثیه تو را نخواهم گریست، تعالی تو را خواهم سرود"

 

کد خبر: 53276 |

فیلم: شعر ایران درودی برای شجریان/ من مرثیه تو را نخواهم گریست

ایران درودی برای شجریان نوشت و خواند: تو نمرده‌ای، صدای تو در قلب ما جاودانه حک شده است.

ارسال نظر