پاپانوئل این روزها در خیابان میرزای شیرازی تهران حسابی سرش شلوغ است؛ کرونا هم سبب نشده جشن سال نو میلادی و رنگ سرخ کریسمس در تهران از رونق بیفتد؛ پیداست که مردم نیازمند شادی کردن و شادمانه زیستن هستند و هر اتفاقی در این راستا را به گرمی و شور غنیمت می شمارند. تصاویری شادی آفرین از این روزهای مردم در سوز سرمای صفر درجه دی ماه ببینید؛

ایران آرت:

کریسمس در تهران

کریسمس در تهران

کریسمس در تهران

 

کریسمس در تهران

کریسمس در تهران

کریسمس در تهران

کریسمس در تهران

کریسمس در تهران

کریسمس در تهران

کریسمس در تهران

کریسمس در تهران

کریسمس در تهران

کریسمس در تهران

کریسمس در تهران

کریسمس در تهران

کریسمس در تهران

کریسمس در تهران

کریسمس در تهران

کریسمس در تهران

کد خبر: 55298
لینک کوتاه: http://www.iranart.news/fa/tiny/news-55298
ری را هاشم پور سال نو میلادی در تهران پاپانوئل در تهران کریسمس در تهران عید کریسمس کریسمس ۲۰۲۱
سایر گزارش های تصویری