ایران آرت: برخی هوشنگ ابتهاج را نزدیک‌ترین شاعر معاصر به خواجه حافظ شیرازی می‌دانند و عده‌ای نیز او را با حافظ مقایسه می‌کنند، مقایسه‌ای که البته برای سایه چندان جالب نیست ولی خودش به قرابت اشعارش با حافظ تأکید می‌کند.

در آخرین جلسه شعرخوانی هوشنگ ابتهاج که در کلن آلمان برگزار شد، یکی از پرسش‌ها در همین باب بود که هوشنگ ابتهاج مثل همیشه پاسخ جالبی برای آن دارد.

این جلسه شعرخوانی شهریور امسال به دعوت به دعوت انجمن فرهنگی دیوان، شهر کلن برگزار شد. سایه در بخشی از این جلسه ابیاتی از مثنوی بلند "بانگ نی" را می‌خواند که ویدئوی آن در این لینک قابل مشاهده است.

کد خبر: 55801 |

واکنش هوشنگ ابتهاج به مقایسه شدنش با حافظ/ فیلم

برخی هوشنگ ابتهاج را نزدیک‌ترین شاعر معاصر به خواجه حافظ شیرازی می‌دانند و عده‌ای نیز او را با حافظ مقایسه می‌کنند.

ارسال نظر