ایران آرت: در این ویدئو مهدی اخوان ثالث شعری از فروغ فرخزاد، شاعر هم‌نسل خود را می‌خواند. اخوان سال‌ها قبل شعر "دریغ و درد" را در سوگ فروغ نوشته بود.

اخوان ثالث در مجله "سپید و سیاه" در پنجم اسفند ۱۳۴۵ درباره شعر فروغ فرخزاد می‌گوید: "فروغ در شعرش زندگی می‌کرد و در زندگی شعر می‌سرود. "زندگی هنری‌اش از زندگی عادی جدا نبود" یک نفس هر دو فضا را استنشاق می‌کرد و در بود و نبودش غرق بود و این حادثه برای فروغ مانند حرکتی از یک اتاق به اتاق دیگر بود.

من معتقدم "تولدی دیگر" نه تنها برای فروغ تولد تازه‌ای بود، بلکه مولود همایون شعر زنده و پیشرو امروز ما و تولدی برای شعر پارسی است."

 

کد خبر: 55929 |

خوانش شعر فروغ فرخزاد توسط مهدی اخوان ثالث/ فیلم

اخوان درباره شعر فروغ می‌گوید: فروغ در شعرش زندگی می‌کرد و در زندگی شعر می‌سرود. زندگی هنری‌اش از زندگی عادی جدا نبود.

ارسال نظر