فیلم: دختر آبی، دختر سه تار، دختر تار، دختر گیتار/حسین هاشم پور و یک هشدار جدی

حسین هاشم پور، روزنامه نگار، در دومین ویدئو از مجموعه ویدئو های ایران آرت، در آستانه چهلمین روز درگذشت دختر آبی درباره ممنوعیت عجیب غریب نوازندگی دختران و زنان در سیزده استان کشور می گوید و از یک زنگ خطر جدی پرده برمی دارد.

ارسال نظر