بردیا صدرنوری قطعه بی کلام "باز این چه شورش است" را با تاثیر از محتوای شعر ماندگار محتشم کاشانی منتشر کرد.

کد خبر: 39730
سایر پادکست ها