ایران آرت: رضا صادقی، خواننده موسیقی پاپ در روز دختر ویدئوی قطعه "حواترین آدم" را به دختران ایران تقدیم کرد. در این ویدئو از تصاویر رضا صادقی در کنار دختران و همسرش استفاده شده است.

صادقی ضمن انتشار این ویدئو نوشت: "دختران زیباى سرزمینم ، هنوزم پدران و برادران و همسرانى هستن که سراپا براى لبخند شما عشقند و حمایت، داس تیز دستشان، براى قلم کردن علفهاى هرز راه سخت رویاهاتان در دست دارند ، بخند دخترم من عاشقانه اشتباهت را دوست دارم و دوستانه عاشقانه هایت را همراهم .. به من قول دخترانه بده ، که همیشه بهترین خواهى بود .....

روزت مبارک گوشه دلم و روزتان مبارک دختران زیباى سرزمینم حواترین ادمهاى این خاک"

کد خبر: 50067 |

رضا صادقی برای دختران ایران ترانه خواند/ فیلم

رضا صادقی برای دختران ایران خواند و نوشت: دختران زیباى سرزمینم، هنوزم پدران و برادران و همسرانى هستن که سراپا براى لبخند شما عشقند و حمایت.

ارسال نظر