قطعه مشترک علیرضا قربانی و قیصر نیظامی با اشعاری از فریدون مشیری و ابراهیم مسکین (شاعر کشمیری) منتشر شد.

کد خبر: 51095
سایر پادکست ها