سرپرست گروه "دال" صدای تپش قلب بیماران را با موسیقی اصیل ایرانی تلفیق و اثر متفاوتی خلق کرده است.

کد خبر: 51133
سایر پادکست ها