ایران آرت: در روزهایی که بحث ابتذال در موسیقی و هنر داغ است شنیدن صحبت‌های زنده‌یاد فرهاد مهراد از بزرگترین خوانندگان نیم قرن اخیر در ایران درباره بحث ابتذال خالی از لطف نیست. 

فرهاد معتقد است که طبع اکثریت قریب به اتفاق مردم در ایران و تمام دنیا به ابتذال گرایش دارد ولی به وجودآورندگان آثار هنری می‌توانند کارهای خوب به مردم تحویل دهند. 

فرهاد با خواندن آهنگ‌هایی نظیر "کودکانه" (بوی عیدی)، "گنجشکک اشی مشی"، "مرد تنها"، "جمعه"، "شبانه"، "آینه" و... سهم به سزایی در ارتقای موسیقی پاپ در دوره خود داشته است. 

کد خبر: 56876 |

فرهاد مهراد: طبع اکثریت مردم به ابتذال گرایش دارد/ فیلم

فرهاد معتقد است که طبع اکثریت قریب به اتفاق مردم در ایران و تمام دنیا به ابتذال گرایش دارد ولی به وجودآورندگان آثار هنری می‌توانند کارهای خوب به مردم تحویل دهند.

ارسال نظر