ایران آرت: خالو قنبر راستگو راوی ترانه‌های کوچه خیابان‌های هرمزگان و نوازنده‌ ساز جفتی است.

قنبر راستگو از کودکی تاکنون زندگی سختی گذرانده‌ و نواختن جفتی را در ۱۱ سالگی از دایی‌اش آموخته‌است.

خودش می‌گوید: ما زیر دست دائی (عمهٔ مادری) بزرگ شدیم و پدر و مادر خود را ندیده‌ایم. دائی ما را به زحمت بزرگ کرد، تا ما هم بعدها بزرگتر شدیم و زمستان‌ها به بندر می‌آمدیم و کار می‌کردیم. روی کشتی، برای ماهیگیری.

خالو قنبر در این ویدئو به همراه دخترانِ گروه "بیرَمُن کِیدی" به اجرای قطعه محلی "ممد عیدلی" می‌پردازد.
 

 

اجرای دیدنی خالو قنبر راستگو و دختران کیدی/ فیلم

نوازنده سرشناس جفتی و شروه‌خان اهل هرمزگان در این ویدئو به همراه گروه دخترانه کیدی به اجرای یکی از شادیانه‌های معروف جنوبی می‌پردازد.

ارسال نظر