کد خبر: 57486 A

کلهر درباره لطفی می‌گوید: در ذهن و در گوشم، در ذهن‌ها و گوشهای همه ما و بعد از ما، در خیالمان، در فرهنگی‌ که آن‌ را عزیز می‌داریم، جایگاه استاد محمد رضا لطفی‌ همیشه "مهم" است.

ایران آرت: کیهان کلهر نوازنده برجسته کمانچه و سه‌تار عکس زیبایی را منتشر کرد که خود او از محمدرضا لطفی ثبت کرده است.

این عکس که ۱۳ ساعت پس از انتشار حدود ۱۱۵ هزار لایک خورده، در سال ١٩٨۵ در پروجا ایتالیا به ثبت رسیده است.

کیهان کلهر پیشتر درباره لطفی نوشته است: "لطفی‌ همیشه در ذهن من همان لطفی‌ سال ۱۳۶۱ است که اولین بار دیدم و دوست داشتمش و همیشه حتا با گذشت زمان و تغییرات دیگر در همان زمان و همان سنّ باقی‌ ماند، میماند،… خواهد ماند… دوست داشتنی و شوخ با خنده‌هایی‌ از ته دل و البته، با دستانی که جادو میکردند. بعد‌ها هروقت دیدمش همان لطفی‌ را دیدم و هرگاه ندیدمش نیز همو را که در ذهن داشتم. عکسها و چیز‌های این چند سال آخر برایم برابر با اصل نبود، هیچگاه. دوستی‌ و دوست داشتن قدیمی‌ همینطور است. کهنه نمی‌شود و نمی‌میرد، زمان و مکان ندارد. نتیجتاً نمیتوان مرگ و پایانی هم برایش متصور شد. زنده است هنوز، در ذهن و در گوشم، در ذهن‌ها و گوشهای همه ما و بعد از ما. در خیالمان. در فرهنگی‌ که آن‌ را عزیز می‌داریم، جایگاه استاد محمد رضا لطفی‌ همیشه "مهم" است."


3

 

 

کیهان کلهر محمدرضا لطفی
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین