در این قطعه همایون شجریان اشعاری از حسین منزوی و هوشنگ ابتهاج را اجرا کرده است.

کد خبر: 57602
سایر پادکست ها