ایران آرت: 10 اردیبهشت امسال صد و دهمین زادروز غلامحسین بنان، خواننده نامدار و یکی از برترین آوازخوانان یک قرن اخیر بود.

بنان در کنار آثار فراوانی که به صورت رسمی منتشر کرد، در محافل خصوصی و در جمع یاران نزدیک خود نیز می‌خواند که یکی از این اجراها مربوط می‌شود به آواز کرد بیات در منزل استاد هوشنگ ابتهاج (ه.ا. سایه).

در این اجرا، استاد محمدرضا لطفی نیز با ساز تار، بنان را همراهی می‌کند. 

 

کد خبر: 58347 |

بشنوید: اجرای خصوصی بنان و لطفی در منزل هوشنگ ابتهاج

در یک محفل خصوصی در منزل سایه، لطفی تار می‌نوازد و بنان شعری از محتشم کاشانی را می‌خواند.

ارسال نظر