این اثر به کودکان مظلوم کشور افغانستان به ویژه شهدای حادثه مدرسه سیدالشهدای کابل تقدیم شده است.

کد خبر: 58424
سایر پادکست ها