ایران آرت: مونا فرجاد، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر در هفدهمین ویدئو از سری تک‌گویی‌های زنانه خود، مونولوگ "عروس عصر عیسا" را اجرا و منتشر کرد.

او در این ویدئو لباس عروس به تن کرده که البته انتشار تصاویری از آن پیش از انتشار ویدئو حاشیه‌هایی هم به همراه داشت و برخی را به اشتباه انداخت که او ازدواج کرده است.

عدن: بهشت جاوید

عابد: پرستنده

عبیر: نوعی ماده‌ی خوشبو که از مشک و کافور و .. تهیه میشود

عنبر: ماده‌ای خوشبو

عندلیب: بلبل

عاتکه: زن خوشبوی

عارض شدن: دادخواهی کردن

عاکف: . کسی که در مسجد یا در گوشه‌ای برای عبادت مقام می‌کند؛ گوشه‌گیر؛ گوشه‌نشین.

عساکر: لشکرها

عنان: افسار کشیدن

عُسر و حَرَج: سختی

عتاب کردن: تندی کردن

عروج: بالا رفتن

عصیان: ترک طاعت

عسس: پاسبان

عبودیت: بندگی

عداوت: دشمنی

عدول کردن: روگرداندن؛ تخطی کردن.

عاجل: زمان حال

عاجز: ناتوان

عاصی: آن‌که از کسی یا چیزی به ستوه آمده است.

عارض: عریضه‌دهنده؛ شاکی.

عفن: بدبو، گندیده، متعفن

عجین: سرشته؛ سرشته‌شده.

عدم: نیستی

 

کد خبر: 61012 |

ببینید: مونولوگ زیبای مونا فرجاد در لباس عروس

مونا فرجاد، تک‌گویی "عروس عصر عیسا" را در اختیار هوادارانش قرار داد.

ارسال نظر