ایران آرت: بهنوش طباطبایی با انتشار ویدئوی فوق نوشت: با حرکات منظم تاب که هماهنگ می‌شوم،

انگار که با هر رفت و برگشتی به اوج و فرود آوازی در گوشه‌ی دیلمان میرسم

صدای استاد بنان است که در گوشم این نظم متحرک را تاب می‌دهد

چنان در قید مهرت پایبندم 

که گویی آهوی سر در کمندم

گهی بر درد بی درمان بگریم 

گهی بر حال بی سامان بخندم

نه مجنونم که دل بردارم از دوست

مده گر عاقلی، بیهوده پندم

 

کد خبر: 61044 |

تاب سواری بهنوش طباطبایی و آواز بنان/ فیلم

ارسال نظر