کد خبر: 35057 A

آثاری از پیکاسو، مونک و ... در کرسیتیز نیویورک+ گزارش تصویری

آثاری از پیکاسو، مونک و ... در کرسیتیز نیویورک+ گزارش تصویری

آثاری تحت عنوان هنر امپرسیونیستی و مدرن در کریستیز نیویورک چکش می‌خورند.

ایران آرت: آثاری تحت عنوان هنر امپرسیونیستی و مدرن در کریستیز نیویورک چکش می‌خورند. این حراج در چهاردهم ماه مه برگزار می‌شود.  

اثری از هنری لو سیدانه با قیمت پیشنهادی 400 تا 600 هزار دلار، کاری از پیر آگوست رنوآر با قیمت پیشنهادی 600 تا 900 هزار دلار، اثری از مارک شاگال با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار دلار، اثری از ژان آرپ با قیمت پیشنهادی 400 تا 600 هزار دلار، دو اثر از پابلو پیکاسو با قیمت‌های 500 تا 700 هزار دلار و یک میلیون تا یک و نیم میلیون دلار، اثری از فرناند لگه با قیمت پیشنهادی 600 تا 800 هزار دلار، اثری از من ری با قیمت پیشنهادی 350 تا 550 هزار دلار، کاری از ادوارد مونک با قیمت پیشنهادی یک میلیون تا یک و نیم میلیون دلار و اثری از تامارا دو لومپیکا با قیمت پیشنهادی 800 هزار دلار تا یک میلیون و 200 هزار دلار از آثاری هستند که در این حراج چکش می‌خورند.

1

2

3

4

5

پیکاسو کریستیز نیویورک مونک
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین