ایران آرت: پلیس یونان که اخیرا خبر کشف یک تابلوی مسروقه از پیکاسو را بعد از ۹ سال به رسانه‌ها اعلام کرد، این تابلو را هنگام نمایش برای رسانه‌ها به زمین انداخت.

این تابلو روی یک میز تکیه داده شده بود و هنگام نمایش برای رسانه‌ها، سر خورد و به زمین افتاد. چنان که از تصاویر پیداست، به نظر نمی‌رسد تابلوی پیکاسو بر اثر این سقوط آسیب جدی دیده باشد.

تابلوی "سر یک زن" از سوی پیکاسو به دولت یونان هدیه داده شده بود و پیش از آن که در ژانویه ۲۰۱۲ همراه دو تابلوی دیگر به سرقت برود، در گالری ملی آتن نگهداری می‌شد.

به نقل از فرارو، لینا مندونی وزیر فرهنگ یونان به رسانه‌ها گفت فروش این تابلو غیرممکن بوده است، چون پیکاسو با دست خط خود در پشت تابلو آن را به مردم یونان تقدیم کرده است.

کد خبر: 59509 |

پلیس یونان نقاشی پیکاسو را بر زمین انداخت/ فیلم

این تابلو روی یک میز تکیه داده شده بود و هنگام نمایش برای رسانه‌ها، سر خورد و به زمین افتاد. هرچند به نظر نمی‌رسد تابلوی پیکاسو آسیب جدی دیده باشد.

ارسال نظر