ویدئو: استقبال جالب مردم از آیدین آغداشلو در موزه هنرهای معاصر تهران

ایران آرت: جمعی از هنرجویان یک هنرستان و هنردوستان متوجه حضور آیدین آغداشلو در نمایشگاه مروری بر آثار مهدی سحابی در موزه هنرهای معاصر تهران می شوند، گرد او حلقه می زنند، برای سلفی و امضا صف می کشند و از او می خواهند برای شان صحبت کند... این روزها آیدین آغداشلو بار دیگر با انبوه دعوت های هنری روبرو است، برخی شان را اجابت می کند از نمایشگاه های جوانانه و گم نام تا نام های بزرگ که با هم موی سپید کرده اند؛ اما کرونا، کرونا و حتمن مشغله های متعدد استاد نقاش مجال پذیرش همه دعوت ها را نمی دهد. استقبال مردم هنردوست و به خصوص جوانان هنرمند از او در معدود رویدادهایی که حاضر می شود جالب توجه است؛ این ویدئو خود گویاست گفتنی ست نمایشگاه مهدی سحابی در موزه هنرهای معاصر تهران به کیوریتوری مژده طباطبایی تا ۲۸ آذر ماه به تماشاست.

ارسال نظر