ایران آرت: لیلی گلستان، گالری دار و مترجم شناخته شده، مانند سیزده به در هر سال به سوگ برادر هنرمندش کاوه می نشیند؛ کاوه گلستان فتو ژورنالیست شناخته شده بین المللی ۱۳ فروردین ۱۳۸۲ در سلمانیه عراق شهید راه دانستن مردم شد. در ۱۸ مین سال رفتن برادر ،لیلی گلستان نوشته است: « سیزده را به در کردی و بعد رفتی روی مین. و رفتی که رفتی. برادر، کاوه جونم . بد جوری ما را تنها گذاشتی. » لیلی گلستان در استوری درباره یکی از معروفترین مجموعه عکس های کاوه ، « زنان شهر نو » یک راز را فاش کرده است. در این مجموعه عکس هم این راز را می توانید بخوانید هم نمونه هایی از آن را ببینید:

کد خبر: 64328
لینک کوتاه: https://www.iranart.news/fa/tiny/news-64328
لیلی گلستان گالری گلستان کاوه گلستان زنان شهر نو مجموعه عکس های کاوه گلستان
سایر گزارش های تصویری