ببینید: نگاه دوباره به طبیعت با جمال طیاره بارودی در استودیو Tashkeel دبی

این نمایشگاه تا 28 نوامبر 2023 در گالری FN Designs موسسه تشکیل در السرکال اونیو دبی دایر است.

ایران آرت: طبیعت مادر بشر و جهان است و این روزها حال این مادر خوب نیست.

جمال طیاره بارودی، در نمایشگاه متفاوت و خاص « راه های دیدن » در استودیو تشکیل به همه نشان می دهد باید طبیعت را از نو شناخت و قدر آن را دانست.

حتی بخش هایی از طبیعت که ناهنجار به نظر می رسد مانند گیاهان وحشی و تهاجمی هم نیاز به سرکوب ندارند می توان با دانش، تغییر نگاه و رفتار درست ما ، سویه و شخصیت مثبت می یابند.

موسسه تشکیل در ادامه مسیر آموزشی و راهنمایی برای بهتر زیستن این نمایشگاه را برگزار کرده است که مخاطب را با گیاهان و طبیعتی در خدمت زیبایی و زندگی بهتر همنشین می کند.

این نمایشگاه تا 28 نوامبر 2023 در گالری FN Designs موسسه تشکیل در السرکال اونیو دبی دایر است.

 

کد خبر: 70813
لینک کوتاه: https://www.iranart.news/fa/tiny/news-70813
السرکال اونیو استودیو تشکیل Tashkeel استودیو تشکیل جمال طیارا بارودی تشکیل Jamal Tayara Baroudy جمال طیاره بارودی
سایر گزارش های تصویری