متحف Mathaf قطر و انتزاع در مدرنیسم عرب با حضور شیخه المیاسه | عکس ها

شیخه المیاسه بنت حمد بن خلیفه آل ثانی، Sheikha Al-Mayassa از نمایشگاه درس‌های مقطر: انتزاع در مدرنیسم عربی. امین السادن Amin Alsaden

ایران آرت : این روزها نمایشگاه «درس‌های مقطر: انتزاع در مدرنیسم عربی»

Distilled Lessons: Abstraction in Arab Modernism' is on view at Mathaf  در موزه متحف دوحه قطر، موزه هنر مدرن عرب دایر است.

این نمایشگاه نسخه هایی را در انتزاع بررسی می‌کند که مدرنیسم عرب را از همتایانش در سراسر جهان متمایز می‌کند.

این نمایشگاه به بررسی تجربیاتی در انتزاع می پردازد که مدرنیسم عرب را از همتایان خود در سراسر جهان متمایز می کند.

ارائه آثاری از گنجینه ارزشمند موزه متحف Mathaf  امتیاز خاصی را در انتزاع می دهد که بر این موضوع تمرکز دارد که چگونه هنرمندان منطقه ایده ها، عناصر بصری و تکنیک ها را از میراث غنی و متنوع جهان عرب-اسلام، به ویژه خوشنویسی و تزیینات ترسیم کرده اند.

شیخه المیاسه بنت حمد بن خلیفه آل ثانی،

Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani

رئیس موزه های قطر از این نمایشگاه دیدن کرد.

این نمایشگاه توسط امین السادن Amin Alsaden کیوریت شده است.

این نمایشگاه تا 5 مارس 2024 در متحف قطر به تماشاست.

کد خبر: 71081
لینک کوتاه: https://www.iranart.news/fa/tiny/news-71081
بنیاد قطر متحف Mathaf شیخه المیاسه Sheikha Al Mayassa امین السادن Amin Alsaden
سایر گزارش های تصویری