کد خبر: 63622 |

ویدئو: مادرم مادرم مادرم / ادای احترام هنرمندان

هنرمندان و همه چهره ها هر قدر بزرگ هر قدر نام آور هنگام جایزه گرفتن، تقدیر شدن و دیده شدن یک فصل مشترک دارند: دست بوسی مادر

ارسال نظر