کد خبر: 64312 |

حامد بهداد: احترام را به زنان ایرانی برگردانید/ فیلم

ایران آرت: در روزهای اخیر ممانعت از ورود بانوان به ورزشگاه امام رضا (ع) و رفتار دور از شأن در مواجهه با آن‌ها با واکنش‌های مختلفی همراه شده است. در همین ارتباط صحبت‌های حامد بهداد را مشاهده می‌کنید که به حقوق زنان از جمله حق حضور در ورزشگاه‌ها اشاره دارد.

ارسال نظر