ویدئو: رضا عطاران و سیزده بدر

رضا عطاران زیر تیتر:« سیزده بدر، ساعت خوش » این گونه نحسی سیزده را به در کرده است.

ارسال نظر