ایران آرت: ۳۳برگزیده دومین جایزه آینه دار دوران در مراسمی صمیمانه در فرهنگستان هنر جوایز خود را دریافت کردند. در این مراسم سید عباس دعایی، مدیر جایزه آینه دار دوران، اسرافیل شیرچی و... توضیحاتی ارائه دادند.

کد خبر: 63605
لینک کوتاه: https://www.iranart.news/fa/tiny/news-63605
اسرافیل شیرچی فرهنگستان هنر سید عباس دعایی جایزه آینه دار دوران دومین جایزه آینه دار دوران
سایر گزارش های تصویری