ویدئو: آکاپلا و یک والس نوروزی عاشقانه

گروه آوازی آکاپلا ، والس نوروزی احمد عاشور پور را به زیبایی اجرا کرده است. در این اثر موسیقی از هیچ سازی استفاده نشده و با تنظیم امیر یوسفی ها و بیت باکس حامد فقیهی و خوانندگی نگین گودرزی ، حامد فقیهی ، المیرا قنبری و امیر یوسفی ها خلق شده است.

ارسال نظر