کد خبر: 64525 |

اجرای احساسی داوود سرخوش از ترانه افغانستانی "سرزمین من"/ فیلم

ایران آرت: در اختتامیهٔ جشنوارهٔ فیلم سماع در سوئد از او خواستند «سرزمین من» را بخواند، دمبوره اش بر زمین گذاشت و بدون هیچ سازی، آواز سر داد. اما ناگهان نیمی از حاضران به گریه افتادند، سرخوش نتوانست زار زار گریستن مخاطبان خود را ببیند و زمزمه اش ناتمام ماند. داوود سرخوش خواننده اهل افغانستان است.

ارسال نظر