همایون شجریان دو تصنیف کردی را به مخاطبان خود و مردم کردزبان ایران تقدیم کرد.

کد خبر: 65707
سایر پادکست ها