اعتراض به طرح صیانت از فضای مجازی

  • ایران آرت: رضا کیانیان با انتشار این موشن گرافی در صفحه یک و نیم میلیون نفری اش نوشته است : سلام بر مخالفان طرح صیانت از فضای مجازی. لطفاً باغیرت تمام از حق استفاده همه مردم از فضای مجازی دفاع کنید. به آن دسته از نمایندگان حامی این طرح ضد مردمی نشان دهید از حق خود دفاع می کنید. این ویدیو را برای دیگران بفرستید. استوری کنید و در صفحات خود بنویسید که با این طرح مخالفید. هنوز هم می توانید به سایت کارزار karzar بروید و مخالفت خود را امضا کنید. برای خواندن جزییات طرح صیانت ، در گوگل جستجو کنید کامل وجود دارد. منفعل نباشیم.