امیر ابراهیم زاده

  • نوید محمدزاده، نوید محمد زاده

    در چند روز گذشته سفر گروه اجرایی نمایش «است» که برای اجرای این نمایش به خارج از کشور دعوت شده‌اند، حاشیه‌هایی به همراه داشته است. بعضی از کسانی که در اجرای این نمایش با کارگردان آن همکاری داشته‌اند، در صفحات شخصی خود اعلام کرده‌اند که از گروه کنار گذاشته‌ شده‌اند و حقوق مادی و معنوی‌شان پایمال شده است.