داریوش زندی

  • فریدون آو| مرکز هنرهای جمیل | کوتیارد دبی

    فریدون آو در سال های اخیر بخشی از تمرکزش را معطوف به همکاری مستمر با توتال آرتز گالری مجموعه کوتیارد کرده و با همراهی داریوش زندی و شقایق عربی رویدادها و اتفاق هنری جذابی را در منطقه شکل داده است.

  • فریدون آو | توتال آرتز گالری | کوتیارد دبی

    آقای آو فراتر از یک هنرمند است؛ شرایط خاص ایران او را تبدیل به پلی کرد که پنجره های نو به روی نسل های دیده نشده هنر ایران گشود. فریدن آو بیش از سه دهه تصاویری از هنر روز ایران به دنیا ارائه کرد که همه از آن بی خبر بودند زیرا تا دهه ۹۰ خبری از اینترنت فراگیر در ایران نبود. آو آفرینش های هنری ارزشمندی دارد اما در مقام یک مدیر هنری راه هایی گشود که زمینه پیشرفت شد؛ در نگاه کلان تر او سیمایی نوظهور از خاورمیانه متفاوت را به دنیا مخابره کرده است و به دلیل فعالیت‌های گسترده و نقش تأثیرگذارش در شناسایی هنرمندان معاصر، جایگاهی معتبر در هنر خاورمیانه و فضای بین‌المللی دارد و از این روست که دبی از هفته آینده میزبان دو نمایشگاه از ایشان در دو مکان مختلف است.

  • در آستانه رویداد مهم منطقه ای آرت دبای ، توتال آرت دبی که مدیریت ایرانی دارد نمایشی از چهار هنرمند ایرانی به تماشا گذاشته است.