دانشجویان هنر

  • اعتراضات خیابانی، دانشجویان هنر، ناآرامی های اجتماعی

    رئیس دانشگاه هنر تهران به خبرگزاری ایلنا : بیشتر دانشجویانی که در ناآرامی‌ها بودند به کلاس درس نرفته‌اند وضعیت دانشجویانی که درگیر ناآرامی بودند در جای دیگری مثلا در شورای آموزشی بررسی می‌شود،