شب های هنر DIFC دبی

  • پانزدهمین شب های هنری DIFC ، DIFC دبی ، شب های هنر

    این روزها مرکز تجارت جهانی دبی، میزبان پانزدهمین دوره شب های هنری است. آثار هنری این دوره بر پایداری تمرکز دارند زیرا حاکم دبی، شیخ محمد بن زاید آل نهیان سال ۲۰۲۳ را "سال پایداری" خوانده است. موضوع هنر برای تغییر: ساختن آینده ای پایدار در شب های هنر DIFC محوریت دارد. شب های هنری ۱۶ و ۱۷ مارس برگزار شده است.