نمایشگاه مینیمالیسم و کانسپچوال آرت موزه هنرهای معاصر تهران