فیلم اسپنسر

  • همه چیز در این فیلم و در این کاخ می‌بایست القاء گر حس خفگی به پرنسس دایانا را داشته باشد؛ چه اتاق استراحتی که در آن پرده هایش برای از گزند دور نگه داشتن لنز دوربین‌های خبرنگاران دوخته شده اند، چه غذاهایی که باب میل او نیستند، چه لباس‌هایی که باید در موعدهای مقرر پوشیده شوند و حتی وزن کردن افراد در هنگام ورود به این کاخ می‌بایست تنگی نفس و بغضی فروخورده را برای این کاراکتر ایجاد نمایند...